Aanstelling veiligheidscoördinator

Wie stelt de veiligheidscoördinator (veiligheidscoordinator) aan en wanneer gebeurt dat?

Een particulier zonder beroepsmatig of commercieel doeleinde:

De bouwdirectie (meestal de architect) stelt de veiligheidscoördinator (veiligheidscoordinator) aan, de opdrachtgever (de particulier) betaalt de coördinator. De overeenkomst heeft twee luiken, een technisch en een financieel.
Bij werven vanaf 500 m² stelt de opdrachtgever zelf de veiligheidscoördinator aan. Deze veiligheidscoördinator moet gecertificeerd zijn.

Alle andere bouwwerken:

De opdrachtgever stelt de veiligheidscoördinator aan en de opdrachtgever betaalt.
Men stelt de coördinator-ontwerp aan wanneer de architect is aangeduid, dus tijdens de studiefase. Het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid raadt aan dat dit zo vroeg mogelijk in de studiefase gebeurt, zodat de bouwdirectie die met het ontwerp is belast zoveel mogelijk nut zou kunnen halen uit de adviezen van de coördinator. Men stelt de coördinator-verwezenlijking aan voor aanvang van de effectieve uitvoering van de werken.
Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden, als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats geldt dit. Zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.

De overheid legt geen vaste prijs op voor de veiligheidscoordinatie. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is afhankelijk van het type bouwwerk, de complexiteit en duurtijd van de werken en de omgeving betreffende veiligheid.
Zie ook: