Leiding en doel

De leiding

De leiding van het expertisekantoor berust bij de stichter bob clauwaert – architect-deskundige die samen met zijn medewerkers instaat voor de werking  en het volledig functioneren ervan.

Het doel

Het doel van het expertisekantoor Arex is, zowel in België als in het buitenland:

  • het uitvoeren van elke opdracht die rechtstreeks of onrechtstreeks bouwkunde impliceert
  • met inbegrip van alle studies, onderzoekingen
  • binnenhuisinrichtingen, deskundigenonderzoeken al dan niet voor de Rechtbanken
  • het uitvoeren van deskundigenopdrachten en expertises voor rechtbanken
  • adviezen geven en begeleiding van en in alle bouwprocessen
  • het ter beschikking stellen of verhuren van wetenschappelijke programmatuur en toestellen, in de meest ruime zin van het begrip en de woorden.

De vennootschap mag alle handelingen en expertises verrichten die de verwezenlijking van haar doel bevorderen.

Zij mag:

  • samenwerken met en deelnemen door fusie of anders, in andere vennootschappen, met een gelijkaardig doel
  • samenwerken met en deelnemen door fusie of anders in andere professionele vennootschappen met een aanvullend karakter aan haar doel.
  • de bvba Arex kan mits goede samenwerking en deelakkoorden deelnemen aan interprofessionele vennootschappen met de nodige ervaring op gebied van expertise die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Wij zijn met onze doelstellingen en firma niet te verwarren  met  aanbiedingen door diverse verzekeringen van de Arex-21 formule noch met een firma die op Nasdaq geplaatst staat met haar aandelen noch met een gelijkaardige firma in welke land dan ook.

Onze firma is volledig vreemd aan de automobielsector en heeft geen connectie met  een gelijknamige immobiliënvennootschap, zij mag hiermede niet worden verward.

 

Door onze ervaring en kennis blijven wij voor u een vaste relatie en een betrouwbaar aanspreekpunt voor diverse Rechtbanken en rechtzoekenden

ons vorige logo
ons vorige logo

ons eerste logo