EAP (Energieaudit)

Energie Advies Procedure –  (EAP)

In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven.

Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. In een energieaudit gebeurt een onderzoek naar het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie,… Kortom, de volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht.

Bent u van plan uw woning te renoveren dan is dit het aangewezen moment om een energie-audit te laten uitvoeren, zodat de juiste energetische investering kan gebeuren.

De audit gebeurt op vrijwillige basis en zal een energie-diagnose opstellen en  een energie-advies verstrekken.

Na het aanvaarden van de opdracht, die als richtprijs ongeveer € 650,00 kan bedragen mits  aan te passen met o.a. de afstand en het gewenste, zal er een voorschot worden gevraagd alvorens een plaatsbezoek kan worden afgesproken.

Procedure van een EAP

U contacteert ons vooraf per mail met de opdracht.

De energiedeskundige komt bij u thuis langs om de energieprestatie van uw woning in kaart te brengen:

  • hij analyseert de bestaande muren, deuren en vensters
  • hij bekijkt in welke mate uw woning geïsoleerd is
  • hij gaat na hoe u uw woning verwarmt en hoe u warm water maakt.

U kunt het bezoek ter plaatse vergemakkelijken (en hierdoor de kostprijs te drukken) door:

  • uw facturen van gas, stookolie, elektriciteit klaar te leggen
  • eventuele facturen of technische informatie van vroegere ingrepen op energievlak (dakisolatie, vernieuwen stookketel of boiler) klaar te leggen
  • een bouwplan ter beschikking te stellen en indien niet beschikbaar een schets van de buitenkant van uw woning met opgave van de afmetingen van alle buitengevels, deuren, ramen, e.a. te maken.

De energiedeskundige onderzoekt en vegelijkt de verzamelde gegevens en bereidt een adviesrapport voor.
De energiedeskundige bezorgt u het rapport dat bestaat uit drie luiken:

  • een algemeen deel
  • toelichting bij de mogelijke verbeteringen omtrent muren, dak en vensters
  • toelichting bij de mogelijke verbeteringen omtrent de verwarmingsinstallatie en de warmwaterproductie
  • optioneel: toelichting bij ventilatie en zomercomfort.

De energiedeskundige bezorgt u eveneens zijn factuur en wacht op betaling alvorens de audit ter kennis wordt gebracht.

Indien  ons wenst te contacteren, klik hier