EPC – Energieprestatiecertificaat en EAP – Energieaudit

energieprestatiecertificaat( met kleurenschaal - het EPC
het energieprestatiecertificaat met aanduidingen

Energieprestatiecertificaat (EPC)

In het algemeen is een EPC verplicht bij :

  • de zuivere  verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio, … in volle eigendom. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden;
  • de verhuur van een woning, appartement, studio,…  en bij onroerende leasing. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te huur wordt aangeboden.

Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, per vakantiewoning,.

Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor verkoop, verhuur en nieuwbouw informeert de eigenaar, de kandidaat-koper en -huurder over de energieprestatie (energetische kwaliteit) van de woning aan de hand van een EPC-kengetal. Vanaf 2019 zal dit worden vervangen door een label (zie desbetreffend artikel).

Op die manier krijgt men een idee over de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid van een gebouw. De energiescore houdt geen rekening met verbruiksgegevens, maar komt tot stand door rekening te houden met de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van de verliesoppervlakken (dak, muur, vloer, ramen en deuren) en de installaties voor ruimteverwarming, sanitair warm water en ventilatie.

 

Op de verschillende vragen die zich kunnen voordoen wordt een zo goed als mogelijk antwoord verstrekt in de hiernavolgende verbindingen.

 

 

De exacte invoerdatum van het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen, zoals winkels, kantoren, …  is nog niet bekend.

Een EPC bij verkoop of verhuur van een niet-residentieel gebouw zal moeten opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type D. Ook concrete informatie over de opleidingen tot energiedeskundige type D of over de certifcatiesoftware is nog niet bekend.

Op dit moment is het EPC nog niet verplicht, de regelgeving is nog in voorbereiding. De verplichting zal vermoedelijk in 2019 worden ingevoerd.

Een EPC voor niet–residentiële gebouwen zal nodig zijn voor alle gebouwen met een niet-residentiële functie behalve:

  • Gebouwen kleiner dan 50m²
  • Tijdelijke gebouwen (minder dan twee jaar)
  • Gebouwen voor erediensten en religieuze activiteiten
  • Niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf
  • Industriepanden en werkplaatsen

Onder verkoop verstaat men de zuivere verkoop van het geheel in volle eigendom. Met verhuur bedoelt men de handelshuur, de gewone huur voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden, de onroerende leasing en de concessies.

Van zodra meer specifieke informatie beschikbaar is, zal u die op deze webpagina kunnen terugvinden.