Hervorming rechtbank van Eerste Aanleg

Op 1 april 2014 (dit is geen aprilvis) werd het gerechtelijk landschap van justitie zichtbaar op het terrein veroorzaakt door een grondige hervorming van het volledige gerechterlijk apparaat. Voor zij die de impact op de samenleving wensen na te lezen kunnen klikken op de hierna ingevoegde link.

aanpassen reglement REA