Hoe wordt een energieprestatiecertificaat opgemaakt?

Enkel erkende energiedeskundigen type A kunnen een energiesprestatiecerficaat opstellen.

Een energiedeskundige type A inspecteert eerst de woning. Het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie … worden daarbij nauwkeurig bekeken.

Al deze gegevens importeert de energiedeskundige in een speciaal softwareprogramma dat zich on-line op servers van de energieprestatiebank bevindt. Zo berekent hij de energiescore en maakt zo het energieprestatiecertificaat op.

De opmaak van het energieprestatiecertificaat gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gehouden aan de erkende energiedeskundigen type A.

Dit EPC overhandigt hij ondergetekend aan de eigenaar van de woning. De opmaak van een energieprestatiecertificaat neemt ongeveer een halve dag in beslag voor een gemiddelde woning.

Bij het inspecteren van de woning moet de energiedeskundige type A de inspectieprocedure volgen hem opgedragen door het VEA.

 

Zie ook: