Impact op het bouwgebeuren – daling van ongevallen in de bouwsector

Het aanstellen van een veiligheidscoördinator heeft een impact op het bouwgebeuren en doet het aantal ongevallen in de bouw dalen

Deze stelling is werkelijkheid en is bewezen tijdens de periode van het inwerkingtreden van deze discipline.

 

Arbeidsomstandigheden

Bouwvakkers lopen een hoog risico op een arbeidsongeval. Dat blijkt uit de cijfers van de afgelopen jaren. De steeds toenemende werkdruk zal hier zeker iets mee te maken hebben. 30.000 andere bouwvakkers liepen tijdens de uitvoering van hun dagelijkse taak verwondingen op. Cijfers die de sector tot nadenken moet aanzetten. Er moest dus dringend iets gebeuren. In landen waar een veiligheidscoôrdinator op bouwwerven al langer verplicht is bewezen de cijfers het nut van de’ coördinator. In Frankrijk bijvoorbeeld daalde het aantal ongevallen met 30 procent.

Hindernissen

Het bewuste koninklijk besluit dat de uitvoering is van een Europese richtlijn heeft een lange lijdensweg achter de rug. De eerste versie dateert al van enkele jaren geleden, maar werd in mei 1999 door de Raad van State vernietigd. Na overleg met de bouwsector kwam er een nieuwe versie tot stand. Een versie waar ieder vrede mee kon hebben. Op 1 mei 2001 was het dan eindelijk ook zover.

Taak

In de Europese richtlijn die België als wet heeft aangenomen staat dat een veiligheidscoördinator een opleiding als preventie-adviseur moet hebben gevolgd en dat hij over de nodige praktijk ervaring moet beschikken. Uiteraard voldoen wij aan het gevraagde zoals gesteld in de wetgeving en kunnen daarmee voldoen aan uw behoefte. Diverse medewerkers hebben reeds jaren ervaring in het veiligheids – technisch begeleiden van nieuwbouw projecten van aanzienlijke aard.

Het werk van een veiligheidscoördinator zal vooral bestaan uit het bijwonen van vergaderingen en het bezoeken van werven. Hij moet er op toezien dat het gebouw op een veilige manier gebouwd wordt, dat er genoeg ruimte is om stellingen te plaatsen, enz. Maar hij moet er ook voor zorgen dat het gebouw onderhoudsveilig is en d.w.z. dat er bijvoorbeeld voldoende ankerpunten geplaatst zijn voor de stelling van de ruiterwassers of voor de verhuizers. Voor het eerst wordt er echt over veiligheid op een bouwwerf nagedacht..

Zie ook: