Kosten en honoraria

De expert zal zijn honoraria vaststellen evenredig met de moeilijkheden en de aard van de werkzaamheden, de omvang van zijn verantwoordelijkheid en de belangrijkheid van het geschil.

Hij vervult zijn opdracht met de minst mogelijke onkosten en uitgaven.

Indien honoraria aan een medewerker betaald worden, zal de expert deze honoraria nauwkeurig en onder zijn verantwoordelijkheid in zijn uitgaven vermelden.

Indien experten een college vormen, zal ieder van hen zijn honorarium bepalen volgens zijn effectieve deelname aan de werken.

Zelfs indien globale honoraria worden gevraagd, kan er in dit geval geen sprake zijn van ongeoorloofde toekenning van honoraria aanzien als beloning gegund aan een expert voor het aanbrengen van een cliënt aan een confrater, welke praktijk onwettelijk is.

Er moet wel rekening worden gehouden met de nodige aanpassingen aan de index aangezien deze gegevens momentopnames zijn op een bepaalde datum en met de aan te rekenen BTW van 21%.

Zie ook :