Register voor gerechtsdeskundigen en attest

Sinds kort kunnen gerechtsdeskundigen zich registreren voor het nationaal register voor gerechtsdeskundigen (wet van 10 april 2014). Volgens minister van Justitie Koen Geens moet het register een “kwaliteitslabel” zijn dat de objectieve rol van deskundigen in rechtszaken waarborgt. De nieuwe wet heeft nog een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht.

Bovendien werd ook de deontologische code voor de gerechtsdeskundigen vastgesteld. Zowel de wetswijziging als de code zijn op 10 juni 2017 in werking getreden.

De nieuwe wet in verband met de oprichting voor een nationaal register voor gerechtsdeskundige treedt in werking vanaf 01/12/2016. Samengevat komt het er op neer dat de gerechtsdeskundigen zich moeten registreren en aan volgende voorwaarden moeten voldoen:

  • een natuurlijk persoon zijn (geen rechtspersoon)
  • ten minste 21 jaar oud zijn (dit geldt enkel voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken).
  • onderdaan of inwoner van een EU-lidstaat zijn
  • geen veroordeling tot correctionele of criminele straf hebben opgelopen
  • over de nodige beroepsbekwaamheid, relevante ervaring en juridische kennis beschikken
  • de eed hebben afgelegd

Voordelen van het nationaal register

De nieuwe Belgische registers

  • bieden een centraal overzicht van welke experten inzetbaar zijn
  • zorgen voor een kwaliteitsgarantie; zo zijn hoven en rechtbanken zeker van de professionele vaardigheden en de juridische kennis van de experten die ze willen inschakelen
  • besparen tijd en geld, omdat alles digitaal verloopt en niet langer via de tragere papieren weg

Attest van gerechtsdeskundige bob clauwaert

[pdf-embedder url=”https://www.clauwaert.be/wp-content/uploads/sites/6/2020/05/Attest-gerechtsdeskundige.pdf” toolbar=top]