Type van energiedeskundige

Er zijn in Vlaanderen 5 verschillende types energiedeskundigen.

Energiedeskundigen type A

Energiedeskundigen type A zijn bevoegd om residentiële gebouwen te voorzien van een EPC. Onder residentiële gebouwen vallen huizen, appartementen, studio’s en studentenhuizen. Een energiedeskundige type A wordt erkend door het Vlaams Energieagentschap wanneer hij na een relatief korte opleiding (enkele weken) een examen aflegt in een erkend opleidingscentrum (onder andere Syntra). Een vooropleiding is niet verplicht. Architecten, ingenieurs en energiedeskundigen type B krijgen echter toegang tot een verkorte opleiding.

Energiedeskundigen type B

Energiedeskundigen type B zijn bevoegd om energieaudits van een woning uit te voeren. Deze audit is een grondige energiestudie van uw woning waarbij de energiedeskundige adviezen zal geven om uw woning energiezuiniger te maken. Deze audits worden volledig op vrijwillige basis aangevraagd en zijn dus niet verplicht door de Vlaamse overheid. Een energiedeskundige type B wordt erkend door het Vlaams Energieagentschap wanneer hij na een opleiding een examen aflegt in een erkend opleidingscentrum (onder andere Syntra). Een vooropleiding is niet verplicht.

Energiedeskundigen type C

Energiedeskundigen type C zijn bevoegd om openbare gebouwen van een EPC te voorzien. Een energiedeskundige type C wordt erkend door het Vlaams Energieagentschap na een opleiding door een erkend opleidingscentrum (zonder examen). Een vooropleiding is niet verplicht.

Energiedeskundigen type D

Energiedeskundigen type D zullen bevoegd zijn om niet-residentiële gebouwen van een EPC te voorzien. Onder niet-residentiële gebouwen zullen ondermeer winkels vallen. De regelgeving hieromtrent is echter nog in aanmaak.

EPB-verslaggevers

EPB-verslaggevers tenslotte zijn bevoegd om EPB studies op te maken. EPB-verslaggevers kunnen op aanvraag erkend worden door het Vlaams Energieagentschap wanneer zij over een architect- of ingenieursdiploma beschikken.