Van Rechtbank van Koophandel naar Ondernemingsrechtbank

Sinds 15 april 2018 werd door de wet inhoudende de hervorming van het ondernemingsrcht er een naamswijziging doorgevoerd en werd de naamgeving ingrijpend aangepast. op de hiernavogende linkg kan een geïnteresseerde deze wet terug vinden.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2018/04/15/2018011795/justel
Titel
15 APRIL 2018. – Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht