Veiligheid

Veiligheid en veiligheidscoordinator

Als erkend en gediplomeerd veiligheidscoördinator type A kunnen wij optreden in alle bouwwerken zonder prijsplafond.

Wij voldoen aan de drie vereisten die aan de veiligheidscoördinator gesteld worden:

  • de nodige diploma’s
  • het aantal jaren nuttige ervaring
  • het attest van de aanvullende cursus tot het bekomen van het niveau A

Als veiligheidscoördinator type A werk je op verschillende werven met focus op de veiligheid.

Zowel in ontwerp- als verwezenlijkingsfase kunnen wij een uitzonderlijke meerwaarde bieden.

Als u gaat bouwen of verbouwen en beroep doet op twee of meer aannemers, moet u een veiligheidscoördinator aanstellen en  inschakelen.

Dat kan u vinden in het schema onderaan van de types coördinatoren en bouwplaatsen.

 

Veiligheid: Types van veiligheidscoordinatoren en bouwplaatsen

[divider]