Verduidelijking van het kengetal voor een EPC

Wat is een goede EPC – waarde?

Dit is een vraag die niet te beantwoorden valt zonder met enkele randvoorwaarden rekening te houden.
De EPC score is sterk afhankelijk is van het bouwjaar, het type bebouwing (studio, appartement, vrijstaande woning, villa) en van het type verwarming.

Het kengetal drukt uit hoeveel energie een woning verbruikt per m³/jaar. uitgedrukt in kWh/m²/jaar.

kengetal

EPC – waardeschaal op een certificaat

Hoe lager het energieverbruik is, hoe lager de EPC waarde zal zijn, dus hoe beter het resultaat van het kengetal is.
Voor de berekening van dit energieverbruik wordt enkel rekening gehouden met twee energieverbruikers: de verwarmingsinstallatie en de warmwaterinstallatie. Huishoudelijke toestellen worden niet meegerekend qua energieconsumptie.
Hoewel de schaal op een EPC certificaat tot 700 loopt, is er geen einde aan de schaal, de waarde kan deze overschrijven.
Volgens het certificaat vallen woningen met een EPC waarde van 180 of lager binnen de huidige nieuwbouweisen wat energieverbruik betreft en zijn dus goed.

Dit is echter misleidend.

Om een goede beoordeling te kunnen geven over een EPC waarde van een woning moet je immers met de volgende zaken rekening houden:

  • een (half)open bebouwing, een rijhuis of een appartement (studio)
  • het bouwjaar van de woning
  • de aard van de verwarming

Open bebouwing of appartement

Een appartement heeft meestal slechts een voor- en achtergevel als verliesoppervlakken dus de energie gaat verloren gaat via deze gevels en dit heeft een positieve weerslag op de EPC waarde.

Het is dus goed mogelijk dat een appartement uit de jaren ’60, zonder muurisolatie, met niet-geïsoleerde aluminium ramen en enkel glas, lager scoort dan 180. Uiteraard zal de energierekening in zulk een appartement niet super hoog liggen maar met enkele energiebesparende renovaties kan die energierekening worden verminderd.

Een open bebouwing uit de jaren ’60 echter, met karakteristieken zoals het appartement hierboven beschreven (enkel glas, aluminium ramen, geen isolatie), kan een EPC waarde van 600 halen zodat gestructureerde ingrepen noodzakelijk zullen zijn

Het bouwjaar

Het bouwjaar is uiteraard van groot belang op de EPC waarde. De eisen voor isolatie van gebouwen zijn aangepast in de loop van de geschiedenis van 1960 (geen eisen) tot op vandaag..

Verwarming

De kosten van elektrische verwarming kunnen best meevallen, maar voor de EPC score is elektrische verwarming negatief.
Hoewel elektrisch verwarmen met nacht-accumulatie financieel voordelig kan zijn in goed geïsoleerde appartementen, wordt het enorm afgestraft in de EPC waarde.
Een goed geïsoleerd appartement met elektrische verwarming kan 300 scoren (niet schitterend voor een goed geïsoleerd appartement)

Een indicatie.

(Half)open bebouwingen

  • Bouwjaar tot en met 2000 – niet-elektrisch verwarmd: een score tot 400 valt als goed te beschouwen
  • Bouwjaar 2001 – heden – niet-elektrisch verwarmd: een score tot 250 valt als goed te beschouwen

AppartementenBouwjaar tot en met 2000 – niet-elektrisch verwarmd: een score tot 150 valt als goed te beschouwen

Bouwjaar 2001 – heden – niet-elektrisch verwarmd: een score tot 120 valt als zeer goed te catalogeren.
Bouwjaar tot en met 2000 – bij elektrische verwarming is het aan te raden het appartement zéér goed te isoleren. Woningen opgericht voor 2000 zijn slecht geïsoleerd waardoor elektrische verwarming af te raden is.
Bouwjaar 2001 – heden – elektrisch verwarmd: een score tot 350 valt als goed te beschouwen