Het energieprestatiecertificaat (EPC)

Wat is het energieprestatiecertificaat? (EPC)

Het energieprestatiecertificaat of energie prestatie certifcaat is een verplicht document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken.

Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak en bevat energiebesparende adviezen en administratieve gegevens.

Wat staat er in een energieprestatiecertificaat?

Het EPC bevat

  • een kengetal (of energiescore), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft.
    • Het kengetal is uitgedrukt in Kwh/m² en drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning.
    • Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst.
  • energiebesparende adviezen die de koper of huurder informeren over mogelijke energiebesparende investeringen.
  • een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, enz.

Zie ook: