Wie kan en mag een EPC opmaken?

Het EPC wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige:

voor woningen en andere gebouwen: een erkende energiedeskundige type A.
voor publieke gebouwen: een interne of externe erkende energiedeskundige.
Het EPC is verplicht voor gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die vaak door het publiek worden bezocht, moet een energieprestatiecertificaat beschikbaar zijn.

Het gaat over gebouwen van :

  • de federale overheid, incl. de parastatalen
  • de Vlaamse overheid, incl. de interne en externe verzelfstandigde agentschappen
  • de provinciale overheden
  • de gemeentelijke overheden, incl. OCMW’s
  • overheidsbedrijven
  • onderwijsinstellingen
  • welzijnsvoorzieningen
  • gezondheidsvoorzieningen

Een aantal specifieke situaties:

In geval van een nieuwe gebruiker of een nieuwbouw heeft de publieke organisatie 15 maanden de tijd na ingebruikname om een EPC te laten opmaken.
Als er gedurende de geldigheidsduur van het EPC energiebesparende investeringen gedaan werden aan het gebouw, kan de publieke gebruiker er voor kiezen om een nieuw EPC te laten opmaken. Let wel, om een correct EPC op te maken moeten de energieverbruiken gedurende exact één jaar bijgehouden worden.
Ook beschermde gebouwen vallen onder deze regelgeving omdat het certificaat een informatief doel heeft en geen verplichting inhoudt om de energiebesparende maatregelen die eventueel in strijd kunnen zijn met de bescherming, ook effectief uit te voeren.
Indien meerdere gebouwen geheel of gedeeltelijk door een publieke organisatie worden gebruikt, ze op dezelfde locatie gelegen zijn én gebruik maken van minstens één gemeenschappelijke teller moet één energieprestatiecertificaat voor deze locatie opgemaakt worden door de jaarverbruiken en de bruikbare vloeroppervlakte van de verschillende gebouwen samen te tellen.
Religieuze gebouwen, gebouwen die niet verwarmd worden ten behoeve van mensen, lokalen van jeugdbewegingen, … vallen niet onder het toepassingsgebied.

Gefaseerde invoering van het EPC voor publieke gebouwen:

Bruikbare vloeroppervlakte > 1.000 m² : EPC verplicht sinds 1/1/2009
Bruikbare vloeroppervlakte > 500 m²: EPC verplicht vanaf 1/1/2013
Bruikbare vloeroppervlakte > 250 m²: EPC verplicht vanaf 1/1/2015

 

Zie ook: